DemoΒΆ

In dit deel illustreren we een aantal typische stappen bij het invullen van de planop- documentatie. Voor dat je dit deel bekijkt, lees je best eerst de Introductie.

De informatie die wordt ingevoerd kan worden geraadpleegd op de planop-demosite. De toestand op het eind van elk hoofdstuk is op de demosite opgeslagen als een versie. Door het activeren van de versie kan je bekijken hoe de informatie in planop er op dat ogenblik uitzag.

Om een versie te activeren, klik je rechtsonder op de knop Versies.

In de lijst klik je op de gewenste versie. In de Versiefiche, klik je op de knop Activeer. In de oranje balk bovenaan wordt weergegeven welke versie je bekijkt. Via de knop deactiveren ga je terug naar de actuele toestand.

De inhoud van deze demo vormt geenszins een volledige Planop-studie, maar is enkel bedoeld als illustratie.